Les nostres persianes

De tot tipus, personalitzades i a mida

Persianes Inclinables

Persianes Venecianes Inclinades

Les persianes replegables i orientables de les sèries VRO 70 i VRO 90 són les inicials de Veneciana Rebordeada Enfosquiment, el seu disseny demostra que la sofisticació funcional no està renyida amb la bellesa. A causa de l’especial modelat de les lamel·les, aquestes s’adeqüen particularment a totes aquelles aplicacions que requereixin una bona atenuació de la llum. La posició de les lamel·les es pot ajustar lliurement, segons les vostres necessitats. Amb els seus diferents acabats i variants en accessoris permeten adaptar-se a diferents tipologies arquitectòniques

Per poder descarregar el catàleg
omple aquest petit formulari

Ja et pots descarregar el
catàleg